Πρακτική άσκηση φοιτητών στην ΕΥΔΑΠ

Screenshot_1

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20315/29.05.2019 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής, θα απασχολήσει κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2019 διακόσιους/σιες πενήντα (250) φοιτητές/τριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς), με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, ως εξής:

Continue reading

ΕΜΠ: Πρόταση για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αναδημοσιεύουμε ένα κάλεσμα για ανάληψη και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στον τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ σχετικά με εφαρμογή μοντελοποίησης στον ταμιευτήρα Κρεμαστών, σε συνεργασία και με το πολυτεχνείο του Μονάχου.

Continue reading