ΕΜΠ: Πρόταση για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αναδημοσιεύουμε ένα κάλεσμα για ανάληψη και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στον τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ σχετικά με εφαρμογή μοντελοποίησης στον ταμιευτήρα Κρεμαστών, σε συνεργασία και με το πολυτεχνείο του Μονάχου.

Πληροφορίες για το εν λόγω πεδίο παρουσιάζονται παρακάτω (όπου η διπλωματική θα καλύψει ένα σημαντικό τμήμα–όχι απαραίτητα το σύνολο). Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος μεταβεί στο Μόναχο (το οποίο συστήνεται) θα καλυφθούν (μόνο ταξίδια).

Σε περίπτωση που κάποιος προπτυχιακός φοιτητής ενδιαφέρεται, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον Καθηγητή κ. Α. Στάμου (stamou[at]central.ntua.gr) ή με τον Καθηγητή κ. Δ. Κουτσογιάννη (dk[at]itia.ntua.gr).

—-

The present thesis deals with the application of an integrated model to Kremasta Reservoir. The model consists of the following sub-models:

M1. A hydrological sub-model in the upstream river, which simulates the major hydrologic processes, such as the surface and groundwater water and sediment mass balances.

M2. A hydrodynamic-sediment transport sub-model in the reservoir, which describes the hydrodynamics, i.e. flow velocities and turbulence-mixing characteristics and the sediment transport.

M3. A hydrodynamic habitat sub-model, which evaluates the response of the downstream aquatic ecosystem to flow alteration and sediment disruption, for various sediment control strategies in the reservoir.

The thesis is within the framework of a IKYDA common project between NTUA and TUM. The student may have the opportunity to visit TUM for a certain period of time.