Ερωτηματολόγιο σχετικά με την πρακτική του Συνεπιβατισμού στην Ελλάδα

Στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, υλοποιείται προπτυχιακή διπλωματική εργασία από τον κ. Αλέξανδρο Λαμπαούνα που πραγματεύεται το καινοτόμο σύστημα του sharing economy (κοινής οικονομίας) στη χώρα μας, από την πτυχή των μεταφορών, μέσω της ανάπτυξης έξυπνων εφαρμογών που έχουν σκοπό να φέρουν σε επαφή διαθέσιμους οδηγούς με επιβάτες ύστερα από το αίτημα των δεύτερων.

Οι εφαρμογές αυτές προσφέρουν είτε υπηρεσίες ride-sharing, όπου ο οδηγός πραγματοποιεί μια συγκεκριμένη διαδρομή και άτομα με κοινό προορισμό συμμετέχουν σε αυτή και συνεισφέρουν στα έξοδα της μετακίνησης (καύσιμα, διόδια κλπ) χωρίς να προκύπτει κέρδος για τον οδηγό (πρακτική του Συνεπιβατισμού), είτε υπηρεσίες ridesourcing, όπου ο οδηγός πραγματοποιεί τη διαδρομή αποκλειστικά για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες με το δικό του όχημα και οι επιβάτες πληρώνουν κάποιο αντίτιμο, που είναι γνωστό πριν ξεκινήσει η μετάβασή τους.

Στο πλαίσιο της εργασίας, αναπτύχθηκε μία έρευνα (ερωτηματολόγιο) που απευθύνεται στο επιβατικό κοινό της χώρας με στόχο τη συλλογή στοιχείων για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι χρήστες την αγορά των ταξί και τις υπηρεσίες ridesourcing. Η συμμετοχή στο ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμη και εθελοντική και απευθύνεται μόνο σε ενήλικες. Χωρίζεται σε επτά σύντομες ενότητες και ο συνολικός χρόνος συμπλήρωσης κυμαίνεται στα 5-6 λεπτά.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και προωθήσετε το ερωτηματολόγιο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOmKGoFgQxvOjFAV8v9mBkAd3eFqQR3ZoTpqjCsx9A-PFgLw/viewform)