Παρουσίαση ScesinGreece: «Γεωδαιτικές Εφαρμογές με χρήση GPS»

Screenshot_1

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, η φοιτητική μας κοινότητα ScesinGreece διοργάνωσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τεχνική παρουσίαση με θέμα: «Γεωδαιτικές Εφαρμογές με χρήση GPS». Σκοπός της παρουσίασης ήταν η άμεση επαφή των φοιτητών με τους Δορυφορικούς Δέκτες GPS, η πληροφόρηση για τις πολύπλευρες δυνατότητες που προσφέρουν σε σχέση με τους γεωδαιτικούς σταθμούς καθώς και η ενημέρωσή τους για το πεδίο εφαρμογών που καλύπτουν στον τομέα της τοπογραφίας. Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες πρακτικής εφαρμογής των όσων άκουσαν σε πραγματικές συνθήκες πεδίου, πάντα με τη βοήθεια και την καθοδήγηση έμπειρων Μηχανικών και εξειδικευμένου προσωπικού.

Picture2

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες γνώρισαν από κοντά:

  • Τις βασικές αρχές λειτουργίας Δορυφορικών Δεκτών GPS & GLONASS
  • Τα πλεονεκτήματα της χρήσης Δορυφορικού Δέκτη κατά την τοπογραφική εργασία. Σύγκριση και διαφορές με τους Γεωδαιτικούς Σταθμούς: Πότε να προτιμήσω ποιο;
  • Το πρόβλημα του ορθομετρικού υψομέτρου
  • Από τη λειτουργία συστήματος (Base-Rover) στη λειτουργία ενός δέκτη με χρήση δικτύου Μόνιμων Σταθμών αναφοράς (Rover)

Ακόμα, πραγματοποιήθηκε εργασία αποτύπωσης και χάραξης με χρήση Rover παρουσιάζοντας παράλληλα τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του λογισμικού του. Σκοπός της πρακτικής εφαρμογής ήταν η ολοκληρωμένη αντίληψη της χρήσης του δορυφορικού δέκτη αλλά και των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων κατά την διεξαγωγή της τοπογραφικής εργασίας με αυτόν.

Επίσης πραγματοποιήθηκε εργασία αποτύπωσης και με γεωδαιτικό σταθμό ώστε να δούμε στην πράξη τις διαφορές του σε σχέση με την εργασία αποτύπωσης με χρήση δορυφορικού δέκτη.