8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών

8-ESMK_afisa_Tr-2-4.10.14

Η Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ) σε συνεργασία µε το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργανώνουν, στην Τρίπολη 2-4 Οκτωβρίου 2014, το 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών.

Καλούνται όσοι συνάδελφοι  επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο να προγραμματίσουν την παρουσία τους στην Τρίπολη κατά τις ημέρες αυτές.
Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες περιέχονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΜΕ,http://eeme.ntua.gr. Για την άμεση επαφή με τη διοργάνωση του συνεδρίου μπορεί να χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική διεύθυνση eeme@mail.ntua.gr ή το τηλέφωνο 210 7722554.
Δικαίωμα συμμετοχής: 100 ευρώ
(προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί σπουδαστές: 60 ευρώ).

Στη θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνονται, ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες σχετικές με τις μεταλλικές ή τις σύμμικτες κατασκευές, παρουσίαση αξιόλογων δομικών έργων από χάλυβα (κτιριακά, γέφυρες, ιστοί και κεραίες, καμινάδες και σιλό, σωληνώσεις, πασσαλώσεις, ειδικά έργα) μελετητικά και κανονιστικά θέματα (αντοχής, ευστάθειας, κόπωσης, δυναμικής και σεισμικής συμπεριφοράς, συνδέσεων, συμπεριφοράς σε συνθήκες πυρκαγιάς), μέθοδοι κατασκευής, βιομηχανικά και τεχνολογικά θέματα, αρχιτεκτονικά έργα, θέματα επιφανειακής προστασίας, νέα υλικά.

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ 2-3-4/10/2014)