ΕΛ.ΠΕ.: Πρόγραμμα Απασχόλησης και Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Ελληνικά-Πετρέλαια

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προκειμένου να προσφέρει ευκαιρίες θερινής απασχόλησης και πρακτικής άσκησης σε φοιτητές/σπουδαστές.

Στόχος του Προγράμματος Απασχόλησης Φοιτητών-Σπουδαστών Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι., είναι η κάλυψη κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο των επιχειρησιακών αναγκών του Ομίλου με ταυτόχρονη προσφορά ουσιαστικού κοινωνικού έργου ενώ, παράλληλα, δίνεται ευκαιρία στους φοιτητές/σπουδαστές για εξάσκηση στο αντικείμενο σπουδών τους και απόκτηση εμπειρίας σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας.

Έμφαση δίνεται στις παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών, κατά σειρά προτεραιότητας:
  • Τεχνική
  • Πληροφορικής
  • Διοίκησης
  • ‘Aλλη εξειδικευμένη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οργανωτικών Μονάδων / Εταιρειών του Ομίλου

Απασχόληση Φοιτητών Α.Ε.Ι.

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών Α.Ε.Ι. αφορά υποψήφιους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το τρίτο έτος σε σχολές πενταετούς φοίτησης ή υποψήφιους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σε σχολές τετραετούς φοίτησης,  καθώς και μεταπτυχιακούς, η δε περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 15 Απριλίου έως 1 Ιουνίου.

Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι.

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. αφορά εξάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών τους και πραγματοποιείται δυο φορές το χρόνο:

  • 1η περίοδος: Οκτώβριος – Μάρτιος
  • 2η περίοδος: Απρίλιος – Σεπτέμβριος

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές, για την 1η περίοδο από 1η Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου και, για τη 2η περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 10 Μαρτίου.

Οι θέσεις του Προγράμματος Απασχόλησης φοιτητών/σπουδαστών καθορίζονται ετησίως, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αναγκών του Ομίλου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και καλύπτονται μέσω της σχετικής Διαδικασίας Προγράμματος Απασχόλησης Φοιτητών – Σπουδαστών Α.Ε.Ι. / Α.Τ.Ε.Ι.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επιλογής για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι. υποχρεούνται να προσκομίσουν τις εξής δύο βεβαιώσεις, επικυρωμένες από τη Γραμματεία της Σχολής φοίτησης:

α) αναλυτική βαθμολογία επίδοσης όλων των εξαμήνων / ετών σπουδών
β) βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων

Αιτήσεις Συμμετοχής

Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Απασχόλησης, πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά(*) την Αίτηση Φοιτητή – Σπουδαστή Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι και να την αποστείλουν, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση foitites@helpe.gr είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Τμήμα Οργάνωσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
Χειμάρρας 8Α
Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι

με την ένδειξη: Απασχόληση Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι.

Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει να διαβαστεί με προσοχή η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για υποβολή αίτησης, πατήστε εδώ: Αίτηση Φοιτητή – Σπουδαστή Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.

(*) Έγκυρες είναι οι δηλώσεις συμμετοχής που γίνονται με συμπλήρωση και αποστολή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, της συγκεκριμένης αίτησης και μόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τηΔιεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου – Τμήμα Οργάνωσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, τηλ.:210-7725204.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε download την αίτηση φοιτητή – σπουδαστή και να μας την αποστείλετε ταχυδρομικά πατήστε εδώ.

 

Πηγή