Συμπεράσματα συνάντησης μελών ΔΕΠ της Σχολής Πολιτικών ΕΜΠ

Screenshot_1 (2)

Την Τρίτη 1 Ιουλίου 2014, στις 10.00, πραγματοποιήθηκε μαζική συνάντηση των καθηγητών και λεκτόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής. Παρέστησαν 44 μέλη, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της συνολικής δύναμης της Σχολής.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, τα μέλη που συμμετείχαν στη συνάντηση:

διαπιστώνουν ομόφωνα ότι

  • Η διεκδίκηση του δικαιώματος της εργασίας από τους διοικητικούς υπαλλήλους του ΕΜΠ είναι απολύτως σεβαστή αλλά δεν δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση την παρεμπόδιση εισόδου των μελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και στα γραφεία τους.
  • Είναι αδήριτη ανάγκη να ολοκληρωθεί η διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου χωρίς όμως οποιαδήποτε άλλη ακαδημαϊκή μεταβολή. Η τελευταία ημερομηνία επανέναρξης των μαθημάτων που αποτρέπει την απώλεια του εαρινού εξαμήνου είναι η Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014.

και καλούν ομόφωνα

  • Τον Πρύτανη του ΕΜΠ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να σταματήσει άμεσα η αυθαίρετη παρεμπόδιση εισόδου στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, μετά και την απόρριψη από τους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των επανειλημμένων εκκλήσεων για άρση της παρεμπόδισης αυτής.
  • Το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές της Σχολής να προσέλθουν στις αίθουσες διδασκαλίας την Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014, προκειμένου να συνεχισθεί η διδασκαλία των μαθημάτων.

Πηγή: http://www.civil.ntua.gr/