300 Φοιτητές για Πρακτική Άσκηση στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Screenshot_1

Κατά  την  περίοδο  Ιουλίου  –  Αυγούστου  2014  θα  απασχοληθούν  στην  Εταιρεία τριακόσιοι (300)  φοιτητές τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  των  Α.Ε.Ι.  και  Τ.Ε.Ι.  εκ των οποίων έως πενήντα (50) δύνανται να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μαζί  με  την  αίτηση  θα  προσκομίσουν  πρόσφατη  βεβαίωση σπουδών από τη σχολή τους.

Οι  αιτήσεις  των  ενδιαφερομένων  θα  υποβληθούν  από  17.06.2014  έως  και 20.06.2014  και  ώρα  8:00  ‐  14:00  στην  Υπηρεσία  Προσωπικού  (Ωρωπού  156  ‐ Γαλάτσι).

Σχετικός σύνδεσμος:
https://www.eydap.gr