2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων. 7-8 Νοεμβρίου, Αθήνα.

Screenshot_1

Στις 7 & 8 Νοεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων & Ταμιευτήρων, με θέμα “Σχεδιασμός – Διαχείριση – Περιβάλλον”. Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίγλη Ζαππείου.Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου.